Ing. Dahm & Bagle
Ing. Dahm & Bagle
Ing. Dahm & Bagle

Ing. Dahm & Bagle

Best på varsling

Distributør og leverandør av varslingsløsninger. Rådgivning og prosjektering. - Pasientvarsling - Trygghetsalarmer - Kollegavarsling, assistanse, lone-worker - Sensorteknologi

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Distributør og leverandør av varslingsløsninger. Rådgivning og prosjektering.

  • Pasientvarsling
  • Trygghetsalarmer
  • Kollegavarsling, assistanse, lone-worker
  • Sensorteknologi

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Helse
Telekommunikasjon og programvare
Hospitality

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Health Care
Improving Elderly Care
Improving Energy Usage Efficiency
Improving personnel efficiency

Midtunhaugen 10
5224 NESTTUN
Norway

93041148

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje