Datek Light Control
Datek Light Control
Datek Light Control

Datek Light Control

Korrekt lys på rett sted til riktig tid

Vi er ledende innen trådløse lysstyringssystemer i Norge. Våre systemer brukes både av Statens Vegvesen og et stort antall norske kommuner. Vi leverer også utenfor Norges grenser. Med vår løsning får

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi er ledende innen trådløse lysstyringssystemer i Norge. Våre systemer brukes både av Statens Vegvesen og et stort antall norske kommuner. Vi leverer også utenfor Norges grenser. Med vår løsning får man en moderne og robust infrastruktur for lysstyring som også gir muligheter for påbygging med andre IoT applikasjoner.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving travel safety

Inngang Voldgata 8
2000 LILLESTRØM
Norway

92038000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje