Decca Lighting
Decca Lighting
Decca Lighting

Decca Lighting

Smart veibelysning

Decca Lighting er en avdeling av Decca Technology som leverer adaptiv veibelysning som automatisk tilpasser lysstyrken til vær- og trafikkforhold. Dette reduserer lysforurensning og strømforbruk til e

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Decca Lighting er en avdeling av Decca Technology som leverer adaptiv veibelysning som automatisk tilpasser lysstyrken til vær- og trafikkforhold. Dette reduserer lysforurensning og strømforbruk til et minimum, samtidig som trafikksikkerheten og komforten ivaretas. Decca Lighting - funksjonell belysning og smart styring!

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Sikkerhet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving travel safety

Idrettsveien 103
5353 STRAUME
Norway

55 11 23 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje