DIVI Learning
DIVI Learning
DIVI Learning

DIVI Learning

Sertifisering og kvalifisering i offentlig sektor

Sertifisering og kvalifisering i offentlig sektor

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Sertifisering og kvalifisering i offentlig sektor

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving education

Søråshøgda 213
5235 RÅDAL
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje