ECC
ECC
ECC

ECC

Elektroniske navigasjonskart

ECC is a state-owned company providing a niche centre of expertise for the collection, quality management and distribution of Electronic Navigational Charts (ENCs) globally. We provide tools and serv

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

ECC is a state-owned company providing a niche centre of expertise for the collection, quality management and distribution of Electronic Navigational Charts (ENCs) globally.

We provide tools and services to make ENCs and associated information available in the most efficient manner to ships, pilots, vessel traffic services, governments and others.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Maritim industri

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Increasing Safety

Professor Olav Hanssens vei 10
4021 STAVANGER
Norway

51 93 95 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje