Enablerhub
Enablerhub
Enablerhub

Enablerhub

Samarbeid for komplette smartbyløsninger

Samarbeid for komplette smartbyløsninger

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for komplette smartbyløsninger

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Kanalsletta 4
4033 STAVANGER
Norway

48 01 97 33

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje