Energy-control
Energy-control
Energy-control

Energy-control

Rådgiver for smarte bygg

Energy Control er ett rådgivende selskap innenfor smarte bygg. Vårt fokus er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom teknikk og oss mennesker uansett størrelse på bygningsmassen. Løsningen s

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Energy Control er ett rådgivende selskap innenfor smarte bygg. Vårt fokus er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom teknikk og oss mennesker uansett størrelse på bygningsmassen. Løsningen skal oppleves som smart, samtidig som den er energi-og driftseffektiv. Energy Control visjon er å være den foretrukne samarbeidsparter på nye og eksisterende bygg, vi skal være oppdatert og løsningsorientert for å finne den riktige teknologien for akkurat ditt bygg, og vi har alltid ett forhold til kost/nytte.

Vi skal bruke den nyeste teknologien for å sørge for at vi bygger riktig for morgendage og ta høyde for morgendagens tekniske løsninger i planleggingsfasen. Vi skal også bruke de riktige verktøyene for å feilsøke på bygg og ikke minst, vår misjon er at vi skal sørge for at "alle bygg har rett til å bli smarte!"

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Bygg og anlegg
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Increasing energy efficiency of appliances
Redusere luftforurensning
Reducing Operation Costs
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Kokstadflaten 4
5257 KOKSTAD
Norway

40324040

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje