Fauske næringsforum
Fauske næringsforum
Fauske næringsforum

Fauske næringsforum

Næringslivet i Fauske m/ omegn

Næringsforening med 180 medlemsbedrifter. Jobber med medlemsservice - samarbeid om byutvikling gjennom mange år.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Næringsforening med 180 medlemsbedrifter. Jobber med medlemsservice - samarbeid om byutvikling gjennom mange år.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning
Bank og finans

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Sjøgata 70
8200 FAUSKE
Norway

90688211

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje