Feilmeld
Feilmeld
Feilmeld

Feilmeld

Skademeldinger gjort enkelt

Feilmeld er et skademeldingssystem som har fokus på enkel bruk, innbygger engasjement og smarte løsninger

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn

Feilmeld er et skademeldingssystem som har fokus på enkel bruk, innbygger engasjement og smarte løsninger

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Improving Life Quality
Facilitating Citizen Engagement
Improving personnel efficiency
Creating new jobs

Tordenskiolds gate 3
0160 Oslo
Norway

48006325

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje