Fuglen
Fuglen
Fuglen

Fuglen

Kaffebarer over hele verden

Kaffebarer over hele verden

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Kaffebarer over hele verden

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mat og landbruk
Hospitality

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Life Quality

St. Halvards gate 33
0192 OSLO
Norway

98600718

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje