Futurum
Futurum
Futurum

Futurum

Narvik kommunes næringsutviklingsselskap

Narvik kommunes næringsutviklingsselskap

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Narvik kommunes næringsutviklingsselskap

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning
Bank og finans

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Kongens gate 51
8514 NARVIK
Norway

76 96 73 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje