Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune

Gjøvik kommune

Ledende på bærekraftig vekst og utvikling

Kommune

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Kommune

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Utdanning
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Improving education
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Reducing energy bills
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Enabling new business opportunities

Kauffeldts plass 1
2815 GJØVIK
Norway

61189500

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje