GK Inneklima
GK Inneklima
GK Inneklima

GK Inneklima

Automatisering og skytjenester

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Luft
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Increasing energy efficiency of appliances
Redusere investeringskostnader
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing Operation Costs
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Ryenstubben 12
0679 OSLO
Norway

55945000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje