Greenflow
Greenflow
Greenflow

Greenflow

Tingsense IoT plattform og konsulenttjenester

Greenflow tilbyr en SaaS IoT plattform https://tingsense.com , konsulenttjenester og turn-key IoT løsninger med sensorer og connectivity.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Greenflow tilbyr en SaaS IoT plattform https://tingsense.com , konsulenttjenester og turn-key IoT løsninger med sensorer og connectivity.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Parkeringsløsninger
Improving Life Quality
Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Reducing Operation Costs

Rosenholmveien 25
1414 TROLLÅSEN
Norway

22120006

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje