Hamarregionen
Hamarregionen
Hamarregionen

Hamarregionen

Næringssamarbeid mellom tre kommuner

Næringssamarbeid mellom tre kommuner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Næringssamarbeid mellom tre kommuner

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Vangsvegen 51
2317 HAMAR
Norway

46 88 80 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje