Norsk-Tysk Handelskammer
Norsk-Tysk Handelskammer
Norsk-Tysk Handelskammer

Norsk-Tysk Handelskammer

Norges største bilaterale handelskammer

Norsk-Tysk Handelskammer er med sine vel 750 medlemsbedrifter Norges største bilaterale handelskammer. Handelskammeret rådgir og informerer tyske bedrifter bedrifter og organisasjoner om det norske ma

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Norsk-Tysk Handelskammer er med sine vel 750 medlemsbedrifter Norges største bilaterale handelskammer. Handelskammeret rådgir og informerer tyske bedrifter bedrifter og organisasjoner om det norske markedet, og norske bedrifter og organisasjoner om det tyske markedet.

Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norge) er en del av et globalt nettverk av tyske handelskamre i utlandet (Deutsche Auslandshandelskammern, AHK) på 130 steder i over 90 land. AHKene er tett knyttet sammen med nettverket av tyske industri- og handelskamre (DIHK). Handelskamrene i Tyskland (IHK) og i utlandet (AHK) støtter tyske selskaper med å bygge opp og utvide sine næringslivsforbindelser i utlandet. Det tette samarbeidet med tyske næringslivsorganisasjoner sørger for at utenlandshandelskamrene er nært knyttet til bedrifter og marked.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bank og finans

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Drammensveien 111B
0273 OSLO
Norway

22128210

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje