Hungarian Norwegian Chamber of Commerse
Hungarian Norwegian Chamber of Commerse
Hungarian Norwegian Chamber of Commerse

Hungarian Norwegian Chamber of Commerse

Ungarsk - Norsk Handelskammer

Hungarian-Norwegian Chamber of Commerce (HNCC) er en uavhengig, non-profit forening opprettet for å fremme bilateral handel, industri, produksjon, investering og turisme mellom Ungarn og Norge.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Hungarian-Norwegian Chamber of Commerce (HNCC) er en uavhengig, non-profit forening opprettet for å fremme bilateral handel, industri, produksjon, investering og turisme mellom Ungarn og Norge.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mat og landbruk
Turisme
Handel
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO
Norway

94147476

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje