i4 technology
i4 technology
i4 technology

i4 technology

Vi hjelper Norge bygge smartere

Vårt primære fokus er å hjelpe bransjen ved å implementere nye verktøy som kunstig intelligens og robotteknologi i byggeprosjekter. Vi sprer informasjon om hvordan digitalisering vil kunne forandre b

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Samarbeid for å nå målene

Vårt primære fokus er å hjelpe bransjen ved å implementere nye verktøy som kunstig intelligens og robotteknologi i byggeprosjekter.

Vi sprer informasjon om hvordan digitalisering vil kunne forandre byggebransjen i de kommende årene. Vi gjør dette ved å forklare hvordan ulike eksponentielle datavitenskaper konvergerer og skaper verktøy som kunstig intelligens og robotteknologi, og hvordan disse verktøyene vil kunne forbedre ulike aspekter av byggebransjen.

Håkon har en bachelor i konstruksjonsteknikk fra Gjøvik og en master i integrert bygningsteknologi fra Narvik (ferdig 2012). Siden den gang har han primært jobbet som prosjekt og byggeleder på byggherresiden av BAE næringen, før han i april 2018 sa opp jobben og startet i4 Technology.

I september 2018 startet vi i4 technology sitt datterselskap 10X Construction som har inngått partnerskap med det Amerikanske selskapet graphMetrix som utvikler den linked-data og Solid baserte kunstige intelligensen Trinity. Trinity skal være basis for en ny type sanntids digital tvilling / BIM Level 3 plattform for BAE Næringen med mye bedre AI ferdigheter enn det som eksisterer i dag. https://vimeo.com/390842537

Håkon leier seg også ut som foredragsholder, og du som entreprenør, byggherre eller kurs-/konferansearrangør kan nå bestille skreddersydd foredrag utifra flere typer temaer. Ved siden av dette leder og underviser Håkon Webinar baserte BIM studier på NTNU.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Bygg og anlegg
Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Faster data transfer
Promoting sustainbable use of land
Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Usage Efficiency
Reducing use of fossils
Enabling new business opportunities

Landstads gate 2
0457 OSLO
Norway

96626622

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje