IHUGA AS
IHUGA AS
IHUGA AS

IHUGA AS

Arkitektur, steds og destinasjonsutvikling

IHUGA arkitektur arbeider med bærekraftig utvikling av steder, byer og destinasjoner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

IHUGA er et nytt, engasjert og sultent arkitektkontor lokalisert i Oslo og Bilbao. Vi har mennesket i fokus og ønsker å skape optimale rom og rammer rundt livet.

I alle mennesker, steder og bygninger er det et potensiale. Vi finner, underbygger og tilrettelegger for at potensialet forløses.

Ved å optimalisere ressurser og muligheter med både mennesker og natur i fokus vil vi være med å skape bærekraftige helheter. Det handler om å skape sunne steder, boliger og uterom som tilrettelegger for et levesett som gir sosiale, økonomiske og økologiske rammer som er holdbare inn i fremtiden.

IHUGA jobber i dag med destinasjonsutvikling, transformasjonsprosjekter og boligprosjekter. Vi har i alle prosjekter fokus på å skape merverdi og optimale rammer for brukere og eiere av prosjektene.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Turisme
Bygg og anlegg
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Promoting sustainbable use of land
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving Life Quality
Improving Health Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Improving Energy Usage Efficiency
Reducing use of fossils
Creating new jobs

Å vegen 5
8392 Sørvågen
Norway

+4740455721

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje