IMAS Group
IMAS Group
IMAS Group

IMAS Group

Think smart - Think iMAS

Måler besøks og kundeflyt i offentlige rom

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Måler besøks og kundeflyt i offentlige rom

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Improving traffic management
Parkeringsløsninger

Dynamitveien 11
1400 SKI
Norway

64862040

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje