InfoTiles
InfoTiles
InfoTiles

InfoTiles

Making sense of data

Skybasert plattform for dataanalyse som leser data fra alle kilder, både IoT sensorer, SCADA-systemer, åpne data på nett og eksisterende fagsystemer. Åpner for analyse og manipulering i sanntid på tve

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon

Skybasert plattform for dataanalyse som leser data fra alle kilder, både IoT sensorer, SCADA-systemer, åpne data på nett og eksisterende fagsystemer. Åpner for analyse og manipulering i sanntid på tvers av datakilder, slik at data jobber for dere, og presenterer det på en måte som gir verdi. Alle data i plattformen, også resultatene fra analyser, er tilgjengelig gjennom API, kunder velger selv hvilke data som deles åpent, og hvilke som holdes internt.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Avfall
Bygg og anlegg
Bio og naturressurser
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency

Seljeveien 2
4314 SANDNES
Norway

47344399

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje