INTBAU Norge
INTBAU Norge
INTBAU Norge

INTBAU Norge

Frivillig organisasjon viet byggeskikk og stedsutvikling

INTBAU -International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, arbeider for videreføring av velprøvde og velfungerende tradisjoner innen byforming, arkitektur, materialbruk og hånd

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

INTBAU -International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, arbeider for videreføring av velprøvde og velfungerende tradisjoner innen byforming, arkitektur, materialbruk og håndverk. INTBAU vektlegger bl.a. de kulturelle og sosiale dimensjoner av bærekraft, ikke kun de teknologiske. INTBAU arbeider bl.a. for videreføring av klassisk og tradisjonell design som en del av samtidsarkitekturen, for byutvidelser basert på finmasket, fotgjengervennlig byforming, og for medvirkning fra lokalbefolkningen i planlegging og beslutninger om stedsutvikling. INTBAU har 30 nasjonale avdelinger, 5000 medlemmer og hovedkontor i London. Prince Charles er nettverkets beskytter. INTBAU Norge (navnet er i ferd med å bli endret fra INTBAU Skandinavia) er registrert i Brønnøysund som en forening. I styret sitter bl.a. sivilarkitekt Arne Sødal (styreleder) og Audun Engh, jurist. Engh er også medlem at INTBAUs internasjonale styre. Se www.intbau.org

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Facilitating Citizen Engagement

St. Olavs gate 7
0165 OSLO
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje