Inventory Investment
Inventory Investment
Inventory Investment

Inventory Investment

Smarte innkjøp som synes på bunnlinjen

Vår oppgave er å skape et lønnsomhets- og konkurransemessig gjennombrudd for våre kunder. Gjennom å profesjonalisere våre kunders innkjøpsfunksjon og optimere våre kunders vareforsyning, utløser vi sv

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vår oppgave er å skape et lønnsomhets- og konkurransemessig gjennombrudd for våre kunder. Gjennom å profesjonalisere våre kunders innkjøpsfunksjon og optimere våre kunders vareforsyning, utløser vi svært viktige finansielle gevinster og øker våre kunders konkurransekraft.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Handel

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Redusere investeringskostnader
Reducing Operation Costs
Enabling new business opportunities

Trollåsveien 8
1414 TROLLÅSEN
Norway

90765038

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje