iO Data
iO Data
iO Data

iO Data

Smart informasjonsforvalter

iO Data tilgjengeliggjør kundens informasjon raskere, bedre og rimeligere gjennom utvikling av innovative løsninger.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann

iO Data tilgjengeliggjør kundens informasjon raskere, bedre og rimeligere gjennom utvikling av innovative løsninger.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data

Fabrikkveien 40
4323 SANDNES
Norway

88006666

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje