IOG AS
IOG AS
IOG AS

IOG AS

Spesialister innen IoT / M2M

IOG er spesialister innen robust og sikker M2M/IoT Hvert prosjekt kan bestå av flere operatører og/eller teknologier (eks. Telenor og ice LTE + LoRa) IOG AS leverer infrastruktur, fjernaksess og ove

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

IOG er spesialister innen robust og sikker M2M/IoT

Hvert prosjekt kan bestå av flere operatører og/eller teknologier (eks. Telenor og ice LTE + LoRa)

IOG AS leverer infrastruktur, fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data

Lensmannslia 4
1386 ASKER
Norway

66907980

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje