IoT Network
IoT Network
IoT Network

IoT Network

Sikker IoT kommunikasjon fra sensor til analyse

Vi bygger et IoT nett over hele Norge. Målet er å levere trådløs nettaksess fra enhver elektronisk sensor over i et sikrere nett basert på utstyr og systemer som passer optimalt sammen. Bak IoT Netwo

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi bygger et IoT nett over hele Norge. Målet er å levere trådløs nettaksess fra enhver elektronisk sensor over i et sikrere nett basert på utstyr og systemer som passer optimalt sammen.

Bak IoT Network står Last Mile Communication AS, IOG AS og Xplorico med mange års erfaring fra industriell datakommunikasjon: M2M aksess, IP video samt Big Data og Warehouse applikasjoner. Med profesjonelle kunder innen kommunalteknisk, industri, kraft, overvåking, sikkerhet, maritim, offshore, olje og gass samt samferdsel luftfart og jernbane.

Dette gjør at vi besitter unik kompetanse for å bygge industrielle nett, som er grunnlaget for å få Ting til å kommunisere med hverandre og oss mennesker. Forankret i applikasjoner innen Analyse - Big Data, AI - Artificial Intelligence, Presisjonsstyring og Kontroll.

IoT Network bygger et globalt nettkonsept - IoTnet. Målet er å levere trådløs nettaksess fra enhver elektronisk sensor over i et sikrere nett basert på utstyr og systemer som passer optimalt sammen. Dataene vi transporterer leverer vi over i dine Applikasjoner.

IoT Network leverer skreddersydde nettløsninger med SLA – Service Level Agreement med forskjellig sikkerhetsnivå, service og nettovervåking.

I Big Data og IoT er manipulering av kildedata det verst tenkelige scenario. Ingen kan garantere sikkerhet, men vi kan bidra til at hele verdikjeden gjøres sikrere.

  • Vi tar for oss hele verdikjeden innen Internet of Things

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data

Lensmannslia 4
1386 ASKER
Norway

+47 66907980

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje