ISI-Tech
ISI-Tech
ISI-Tech

ISI-Tech

Energisparing og inneklimastyring for grønnere bygg

Vi leverer blant annet energisparing og inneklimastyring for grønnere bygg. Våre kunder er byggeiere, entreprenører, systemintegratorer, automasjonsfirma og andre som ønsker å være med på å redusere

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi leverer blant annet energisparing og inneklimastyring for grønnere bygg.

Våre kunder er byggeiere, entreprenører, systemintegratorer, automasjonsfirma og andre som ønsker å være med på å redusere energibruk og øke komforten i nye og eksisterende bygg.

Løsningene våre tar utgangspunkt i vår grunnfilosofi; Innovativ bruk av Standardisert og Integrert Teknologi – for aktuelle fagområder.

Enklere planlegging og programmering Mer tidsbesparende installasjon og idriftsettelse Flere funksjoner og mer energisparing Mer komfort og bedre innemiljø Mer driftsinformasjon og enklere og mer optimal drift Enklere ombygging for fremtidige behov kort sagt

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Increasing energy efficiency of appliances
Decreasing energy consumption in buildings
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Reducing Operation Costs

Ravns gate 17B
7600 LEVANGER
Norway

90151230

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje