iWatch
iWatch
iWatch

iWatch

B2B-samarbeid regionalt mellom Norge og EEA-land

Forretningsrådgiver for samarbeid mellom land, spesielt rettet mot nyetablerte selskaper og selskaper som promoterer seg som bærekraftige og miljøvennlige.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde sult
God helse
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Liv under vann
Liv på land

Forretningsrådgiver for samarbeid mellom land, spesielt rettet mot nyetablerte selskaper og selskaper som promoterer seg som bærekraftige og miljøvennlige.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Increasing energy efficiency of appliances
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving Health Care
Reducing waste generation
Reducing water pollution

Møllendalsveien 62A
5009 BERGEN
Norway

95905421

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje