Klimapartnere Vestland
Klimapartnere Vestland
Klimapartnere Vestland

Klimapartnere Vestland

Nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling

Klimapartnere nettverkene skal være effektive akseleratorer for å skape grønne og mer konkurransedyktige regioner. Sammen med våre partnere reduserer vi klimagassutslipp systematisk og stimulerer til

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Klimapartnere nettverkene skal være effektive akseleratorer for å skape grønne og mer konkurransedyktige regioner. Sammen med våre partnere reduserer vi klimagassutslipp systematisk og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Alle våre partnere forplikter seg til: 1. Forankret klimaarbeid og deltagelse i nettverket fra toppledelsen 2. Miljøsertifisert virksomhet, eller sertifisering innen rimelig tid 3. Systematisk miljøstyring 4. Årlig klimaregnskap som rapporteres til Klimapartnere

I tillegg utfordres alle Klimapartnere til:

Å bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp) Å forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i ledelsen hos virksomhetene Å etablere minst ett fyrtårnsprosjekt for reduksjon av klimautslipp eller grønn næringsutvikling

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Luft
Mobilitet
Avfall
Bygg og anlegg
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Redusere luftforurensning
Facilitating Citizen Engagement
Reducing GHG Emissions
Improving Energy Usage Efficiency

Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN
Norway

48187721

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje