Norsk klimastiftelse
Norsk klimastiftelse
Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse

Kunnskap om klimautfordringer

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. K

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Luft
Helse

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Promoting sustainable behavior
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Reducing use of fossils

Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN
Norway

+47 980 33 301

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje