Last Mile Communication (LMC)
Last Mile Communication (LMC)
Last Mile Communication (LMC)

Last Mile Communication (LMC)

Datakommunikasjon og videoløsninger

LMC (Last Mile Communication) er et selskap som holder til i Asker, og leverer teknologisk baserte systemer og løsninger som ivaretar mennesker og verdier. Vår grunnleggende forretningside gjenspeiles

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

LMC (Last Mile Communication) er et selskap som holder til i Asker, og leverer teknologisk baserte systemer og løsninger som ivaretar mennesker og verdier. Vår grunnleggende forretningside gjenspeiles i vårt navn, vi hjelper teknologien med å komme «helt i mål», (the last mile). Vi setter ideer og løsninger ut i livet – og sikrer at oppgaver blir løst slik det var tenkt.

Siden 1999 har vi i Last Mile Communikation lyttet til våre kunder og utviklet og levert tekniske løsninger det er behov for å løse kommunaltekniske oppgaver og forpliktelser. Dette gjør at vi i dag er et av de største og ledende leverandører av teknologiske systemer og løsninger. Designet fr miljøer og sektorer som har høye krav til kvalitet og operasjonell drift.

Et hovedfokusområde for oss i dag er å planlegge, designe og levere komplette Smart City systemer og løsninger for kommunal drift. Hele verdikjeden fra sensor til analyse-systemer som integreres i bl.a for Big Data, AI og maskinlærings-systemer.

I samarbeid med våre kunder leverer vi også utstyr og systemer til installasjoner over hele verden. Og spesialtilpassede løsninger på oppdrag og konsulent bistand.

– Vi har siden 2013 levert flere tusen IoT løsninger der ute som allerede er i drift. Dette gjør oss til en av de få som faktisk har løsninger i drift og ikke minst har erfaring med IoT løsninger.

  • Vi tar for oss hele verdikjeden innen Internet of Things

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data

Lensmannslia 4
1386 ASKER
Norway

66907980

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje