Léva Urban Design
Léva Urban Design
Léva Urban Design

Léva Urban Design

Skaper byer og steder som er gode å leve i

Lèva urban design skaper menneskevennlige smarte byer gjennom alternative medvirknings- og involveringsprosesser. Lèva kobler sammen grasrot-initiativer, kultur- og næringsutvikling med større overord

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
God helse
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur

Lèva urban design skaper menneskevennlige smarte byer gjennom alternative medvirknings- og involveringsprosesser. Lèva kobler sammen grasrot-initiativer, kultur- og næringsutvikling med større overordnede byutviklingsstrategier. Lèva opererer stort sett alltid med et "nedenfra og opp" tankesett, og ser samfunnsutvikling og byutvikling som èn samlet prosess.

Lèvas verktøykasse med metoder er bygget opp gjennom snart 10 år med erfaring fra prøveprosjekter ute i felt, og gjennom omfattende dialogarbeid med ulike miljøer i byene. De siste årene har også organisasjonen stadig fått mer fokus på å hente inn kunnskapsbaser der det legges stor vekt på å sammenstille kvantitativ og kvalitativ data for å kunne forstå de menneskelige behovene enda bedre å supplere annet mer tradisjonelt datagrunnlag.

Lèva er en hands-on og fleksibel organisasjon som ønsker å være en aktiv bidragsyter til å visualisere hvordan samfunnet kan bli mer sosialt og økonomisk bærekraftig, med nøkkelord: strategisk prosessledelse. Organisasjonen har i 2018 ti ansatte med bakgrunn innenfor blant annet urban design, arkitektur og miljøpsykologi. Lèva har prosjekter i hele Norge og arbeider både som rådgiver for det offentlige og private marked. Flere av Lèvas ansatte holder også foredrag, gjesteundervisning og workshoper for å dele erfaringer.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting active living
Facilitating Citizen Engagement

Kvitsøygata 10
4014 STAVANGER
Norway

92671040

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje