Mendo
Mendo
Mendo

Mendo

Omsetningstall for bysentra

Omsetningstall for bysentra

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Omsetningstall for bysentra

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Handel

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data

ELVEVEIEN 34
Larvik 3255
Norway

488 46 888

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje