Mind Too Lederutvikling - kommunikasjon og forandring
Mind Too Lederutvikling - kommunikasjon og forandring
Mind Too Lederutvikling - kommunikasjon og forandring

Mind Too Lederutvikling - kommunikasjon og forandring

Lederutvikling

Mind Too utvikler lederegenskaper i kommunikasjon, forandring og personlig utvikling. Vi har Lederprogram samt programmer for bedrifter og for Styre.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Mind Too utvikler lederegenskaper i kommunikasjon, forandring og personlig utvikling. Vi har Lederprogram samt programmer for bedrifter og for Styre.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving education
Redusere investeringskostnader
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Reducing Operation Costs
Enabling new business opportunities

Lidarende 26
1395 HVALSTAD
Norway

90681884

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje