MIRIS Eiendom
MIRIS Eiendom
MIRIS Eiendom

MIRIS Eiendom

Smart City Ready Digital Tvilling

MIRIS Eiendom er en eiendoms/teknologi utvikler som har utviklet verdens første energipositive hotell, og verdens første energipositive by. Vi arbeider med grønn teknologi og eiendom. Virksomheten omf

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

MIRIS Eiendom er en eiendoms/teknologi utvikler som har utviklet verdens første energipositive hotell, og verdens første energipositive by. Vi arbeider med grønn teknologi og eiendom. Virksomheten omfatter flere teknologi grener, smartby konsepter, smarthus konsepter og datasenter teknologi.

MIRIS er en teknologidreven eiendomsutvikler som driver grønne utviklingsprosjekter. Selskapet står blant annet bak utviklingen av www.svart.no og www.spartcity.no. I tillegg utvikler selskapet teknologier for smarte byer med fokus på energi-optimalisering, fornybar energi og velferdsteknologi. Dette er tjenester vi tilbyr for kommuner og eiendomsaktører.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving education
Promoting active living
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainbable use of land
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs

Tykkemyr 1
1597 MOSS
Norway

+47 355 25 550

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje