MyEstate
MyEstate
MyEstate

MyEstate

Prisestimater på all eiendom

MyEstate gir autogenererte prisestimater på all eiendom i Norge

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

MyEstate gir autogenererte prisestimater på all eiendom i Norge

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data

Karenlyst Alle 2
0278 Oslo
Norway

41405585

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje