Next Signal
Next Signal
Next Signal

Next Signal

Technology that makes the world more accessible

Next Signal is developing technology for indoor navigation and information for public transport and complex larger buildings. Through innovation and technology our products provide you freedom. Free

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Next Signal is developing technology for indoor navigation and information for public transport and complex larger buildings.

Through innovation and technology our products provide you freedom. Freedom to travel, to find you way through complex buildings and enhance your art and cultural experiences.

Using your own smartphone, we provide systems making society more accessible for everyone.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Improving traffic management

Træleborgveien 11
3112 TØNSBERG
Norway

950 05 008

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje