Nordland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Fylkeskommune

Nordland fylkeskommune består av 44 kommuner. Det er i underkant av 250 000 innbyggere og fylket har et areal på 38.456 km², som utgjør 12 % av Norges landareal og 25 % av Norges kystlinje. I 2018 va

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Nordland fylkeskommune består av 44 kommuner. Det er i underkant av 250 000 innbyggere og fylket har et areal på 38.456 km², som utgjør 12 % av Norges landareal og 25 % av Norges kystlinje.

I 2018 vant Nordland fylkeskommune regjeringens konkurranse "Smartere Transport i Norge" og ble tildelt 50 millioner kroner over fem år.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Promoting sustainable private transport models
Improving public transport accessibility

Prinsens gate 100
8005 BODØ
Norway

75650000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje