Network Integrator & Security (NiSec)
Network Integrator & Security (NiSec)
Network Integrator & Security (NiSec)

Network Integrator & Security (NiSec)

Spesialister på datasikkerhet

Vår visjon er, og har alltid vært, å hjelpe små og mellomstore bedrifter til like sikker IT-drift som det de største selskapene har. Vi skal bruke vår kompetanse og teknologiske innsikt til å tilby sm

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vår visjon er, og har alltid vært, å hjelpe små og mellomstore bedrifter til like sikker IT-drift som det de største selskapene har. Vi skal bruke vår kompetanse og teknologiske innsikt til å tilby smarte, kostnadseffektive løsninger som sørger for at når en konkurrent av oss spør kundene våre om hvordan det står til med IT-sikkerheten, kan de svare: «Alt under kontroll.»

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Sikkerhet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enhanced data security

Hestehagen 8
1615 FREDRIKSTAD
Norway

+47 69 01 59 50

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje