NKI fagskoler
NKI fagskoler
NKI fagskoler

NKI fagskoler

Kort utdanning- lang karriere - Fleksible nettstudier og stedbaserte utdanninger

NKI ved NKI fagskoler AS og NKI kompetanse AS har fokus på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder, og vår visjon er at vi skaper fremtidens utdanning med over 3600 aktive studenter. Vi er opptatt av at vi hele tiden skal være Nytenkende, Engasjerte, Inkluderende og Etterrettelige i det vi gjør. Vi leverer utdanning på fagskolenivå, videregående nivå og kompetanse hevende kurs. NKI er godkjent av Kunnskapsdepartementet etter Lov om voksenopplæring.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

NKI eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 11 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler vi over 40 000 studenter og deltakere. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving travel safety
Improving education
Promoting active living
Improving social integration
Improving Life Quality
Promoting sustainable behavior
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Nedre Vollgate 8
0158 OSLO
Norway

92469837

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje