Nornir-Insight
Nornir-Insight
Nornir-Insight

Nornir-Insight

Big Data analyse og AI

Nornir Insight is a big data analytics solution partner. Our mission is to make big data analytics and Machine Learning easily available and affordable for everyone!

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Nornir Insight is a big data analytics solution partner. Our mission is to make big data analytics and Machine Learning easily available and affordable for everyone!

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data

Bryggegata 3
0250 OSLO
Norway

950 34 500

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje