Nornir
Nornir
Nornir

Nornir

Real Time Web for smarte byer

Nornir er et teknologiselskap som tilbyr utviklerverktøy og spisskompetanse om IoT løsninger for data transport i sanntid, digitalisering av fysiske ressurser, koble distribuerte datasystemer sammen o

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Nornir er et teknologiselskap som tilbyr utviklerverktøy og spisskompetanse om IoT løsninger for data transport i sanntid, digitalisering av fysiske ressurser, koble distribuerte datasystemer sammen og et rammeverk for å forenkle interoperabilitet. Teknologien vår heter Real Time Web (RTW) og kombinerer semantisk web, blockchain og desentraliserte lagringsmetoder.

Nornir tilbyr en digital infrastruktur for smart by for standisering på tvers av kommunkasjonsløsninger som wifi, lora, NB-IoT med mer. Byen forenkler og effektiviserer integrasjon, innovasjon og teknisk vedlikehold samtidig som byen skaper data til en ny digital markedsplass. Bruk Nornir RTW for å sikre identitet, eierskap til data, deling av data og betalingsformidling.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer

Jakob Weidemanns gate 9
7713 STEINKJER
Norway

+47 982 13 401

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje