Norsk Fagforum
Norsk Fagforum
Norsk Fagforum

Norsk Fagforum

En tryggere arbeidshverdag

Vi har kurs og løsninger for voldsrisiko- vurdering, forebygging, håndtering og oppfølging. Norsk Fagforum bistår offentlige og private helse og sosialtjenester med å øke trygghet, trivsel og kompet

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi har kurs og løsninger for voldsrisiko- vurdering, forebygging, håndtering og oppfølging.

Norsk Fagforum bistår offentlige og private helse og sosialtjenester med å øke trygghet, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen med særlig trykk på forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike organisasjoner. Vår erfaring er stor når det gjelder samhandling, rutiner og avviksmeldinger. Derfor har vi høstet gode referanser fra hele landet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Helse
Sikkerhet
Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving education
Increasing Safety
Improving Health Care
Promoting sustainable behavior

Wergelandsveien 29
0167 OSLO
Norway

22343406

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje