Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Nordens største gjenvinningsselskap

Nordens største gjenvinningsselskap

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Nordens største gjenvinningsselskap

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Avfall

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Reducing waste generation

Lysaker torg 35
1366 LYSAKER
Norway

09700

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje