Norsolar
Norsolar
Norsolar

Norsolar

Solenergisystemer

Vi er leverandør av komplette solenergi systemer til Norske installatører og forhandlere.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

BEDRIFTER Utnytt takplassen eller fasaden på bedriften din og produser strøm. Våre anlegg er helautomatiske, og den strømmen du ikke selv bruker selges ut på nettet automatisk. Vi prosjekterer og leverer komplett anlegg ferdig tilkoblet strømnettet.

Flere og flere velger å være en fremtidsrettet og klimanøytral bedrift, som er selvforsynt med strøm. Det er nå og gode løsninger for lagring av strøm via nye batteriløsninger.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills

Industriveien 13
4331 ÅLGÅRD
Norway

917 85 007

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje