Nyby
Nyby
Nyby

Nyby

Intern delingsøkonomi for kommuner

Intern delingsøkonomi for kommuner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Intern delingsøkonomi for kommuner

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Helse
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Promoting sustainable private transport models
Improving Life Quality
Improving Elderly Care
Improving personnel efficiency

Hagegata 22
0653 OSLO
Norway

+47 22 12 07 03

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje