OBOS
OBOS
OBOS

OBOS

Vi oppfyller boligdrømmer

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Mye har endret seg siden OBOS ble etablert i 1929, men én ting står fast: Hovedmålet er å bygge gode boliger til medlemmene våre.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Våre forretningsområder OBOS har virksomhet innen boligutvikling, bank, forsikring, eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning, næringseiendom og digitale tjenester.

OBOS kan mer enn bare bolig. I OBOS er verdiskapning å utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid.

Boligutvikling Boligutvikling er et hovedområde i OBOS-konsernet. Boligbyggingen i Norge, Sverige og Danmark er samlet i divisjonen for boligutvikling.

I Norge skjer boligbyggingen gjennom selskapene:

  • OBOS Nye Hjem
  • OBOS Fornebu
  • Block Watne

I Sverige skjer den gjennom OBOS Sverige med merkevarene:

  • Myresjöhus
  • SmålandsVillan
  • Kärnhem
  • Forvaltning og rådgivning

Forvaltning og rådgivning er også en viktig del av OBOS-konsernet. OBOS utøver forretningsførsel for en rekke boligselskaper. Det omfatter både administrativ og økonomisk bistand og rådgivning primært til styrer i boligselskaper, samt innkreving og regnskapsførsel for denne kundegruppen. OBOS tilbyr også teknisk rådgivning, noe som i hovedsak omfatter ingeniørbistand til byggeiere innen ulike fagområder, både boligbygg og næringsbygg.

Næringseiendom OBOS Eiendom investerer hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. De fleste prosjekter i byer og tettsteder kombinerer i dag bolig og næring, noe som gir OBOS Forretningsbygg en viktig rolle i byutviklingsprosjekter.

Bank, forsikring og eiendomsmegling OBOS-banken er en landsdekkende fullservicebank med vekt på bolig og eiendom. OBOS har over flere år tilbudt gode forsikringer til kunder og medlemmer. I dag skjer det gjennom et tett samarbeid med Tryg Forsikring. OBOS Eiendomsmeglere dekker store deler av Sør-Norge, med fokus på Oslo og Akershus.

Digitale tjenester For å styrke satsingen på digitalisering og innovasjon etablerte OBOS et nytt forretningsområde for digitale tjenester i 2017. Divisjonene har ansvaret for felles, digital kundekommunikasjon i konsernet og ny digital forretningsutvikling på tvers av forretningsområder.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Bygg og anlegg
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Promoting active living
Promoting sustainable disposal of waste
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving social integration
Improving Life Quality
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Ulvenveien 82E
0581 OSLO
Norway

+47 22 86 55 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje