OsloMet
OsloMet
OsloMet

OsloMet

Storbyuniversitetet

Universitetet driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, og teknologi, kunst og design. Universitetet har rundt 1 400 akademisk ansatte,

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Universitetet driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, og teknologi, kunst og design. Universitetet har rundt 1 400 akademisk ansatte, rundt 20 000 studenter og rundt 800 teknisk-administrativt ansatte.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Helse
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning
Bank og finans

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Improving public transport accessibility
Improving education
Promoting active living
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Enabling new business opportunities

Pilestredet 46
0167 OSLO
Norway

67 23 50 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje