Otovo
Otovo
Otovo

Otovo

Solcellepanel for privathus som tjeneste

Solcellepanel for privathus som tjeneste

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Solcellepanel for privathus som tjeneste

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils

Torggata 7
0181 OSLO
Norway

21 65 65 10

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje