PCA Consulting
PCA Consulting
PCA Consulting

PCA Consulting

Forretningsutvikler og gründer

Per C. Aarsand har mange års erfaring med nettverksbygging/B2B og vært mentor for ledere. Har hatt en rekke styreverv (styreleder) og gjennomført en rekke vellykkede strategiprosesser for bedrifter i

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Per C. Aarsand har mange års erfaring med nettverksbygging/B2B og vært mentor for ledere. Har hatt en rekke styreverv (styreleder) og gjennomført en rekke vellykkede strategiprosesser for bedrifter i SMB markedet. Har ledet prosjekter der samhandling har vært sentralt. Har bygget opp gründermiljø i Gründerparken Vest i Fjell samt ledet prosjekter der samfunnsansvar står sentralt. Deleier av gründerselskap. Var sentral i etablering av prosjektet Kunnskapsbyen i vest som ble startet opp som et samhandlingsprosjekt mellom skolene i Fjell, Sund og Øygarden og Vest Næringsråd/Næringslivet i regionen. Målet er å fremme elevenes ferdigheter for det 21. århundre, med bakgrunn i utredningen Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Steinsvikvegen 70
5353 STRAUME
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje